Ajatuksia

Thoughts about blogging

Pinterest LinkedIn Tumblr

Koska olen vasta aloittanut bloggaamisen uudestaan pitkän tauon jälkeen – ja tuon tauon aikana muuttunut tietysti paljon ihmisenä – huomaan kirjoitustyylini vielä hakevan uomiaan. Haluan aloittaa puhtaalta pöydältä. Haluan tämän blogin ilmentävän sitä, joka olen ja millaista elämää elän nyt. Haluan tuoda aitoa itseäni tänne.

// Because I have just started blogging again after a long break – and of course changed a lot as a person during that break – I notice that my writing style is still finding the right way. I want to start with a clean table. I want this blog to reflect who I am and what kind of life I live now. I want to bring my authentic self here.

Olen täysin tietoinen, että tänä päivänä blogeja on joka lähtöön eikä massasta erottuminen ole helppoa, mutta uskon, että juuri tässä on se salaisuus: kaiken muun voi kopioida, paitsi sinua. Eli kaikki voivat yrittää olla mitä haluaisivat olla, mutta vain ne, jotka ovat aidosti omia itsejään menestyvät oikeasti. Ehkä syy, miksi aiemmin en halunnut kirjoittaa rehellistä lifestyleä oli se, että en halunnut täysin olla se, joka olin. Nyt lähempänä kolmeakymmentä minua ei oikeastaan enää kiinnosta se, mitä minusta ajatellaan. Elämä on mukavampaa näin.

// I really know that today there are blogs everywhere and it’s not easy to stand out from the crowd, but I believe that this is the secret: everything else can be copied, but not you. Everyone can try to be what they want to be, but only those who are truly themselves are really successful. Maybe the reason I didn’t want to write an honest lifestyle in the past was that I didn’t want to fully be who I was. Now, closer to thirty, I don’t really care what people think of me anymore. Life is more comfortable this way.

Olen aina pitänyt kirjoittamisesta, vaikka sen aloittaminen onkin joskus hieman hankalaa. Koen itseni ”luovaksi tuottajaksi”, mikä kohdallani tarkoittaa sitä, että saatan kirjoittaa monista eri aiheista – mikä minua milloinkin kiinnostaa. Kirjoitan, koska se tuo minulle iloa. Omien ajatuksien asettaminen koko kansan nähtäville voi olla toisinaan pelottavaa, mutta jos ajatukseni voivat auttaa jotakuta, se on sen arvoista.

// I’ve always liked writing, although it’s sometimes a bit difficult to start. I consider myself a “creative writer”, which for me means that I may write about many different topics. I write because it brings me joy. Putting my thoughts front of the whole world can be scary at times, but if my thoughts can help someone, it’s worth it.

It’s ironic that at the same time that I didin’t want to be visible, I have been. However Egypt has made me a little confused about this, but I believe that I will still work with the subject area, because I like being a model and acting. If I lived in Finland (or Stockholm, I’ll tell you about it later…) I would probably be more active with this. Time will tell which direction life will take!

Niin kirjoittamisen suhteen kuin muunkin elämän, olen vaihtelunhaluinen ja impulsiivinen, joten teen silloin tällöin jotain radikaalia hiuksilleni (jota kadun myöhemmin). Mutta uskokaa minua naiset, jos sinulla on pitkät hiukset niin ole äärimmäisen harkitseva jos haluat leikata niitä. Etenkin otsatukan kanssa…

// But I miss at least one thing from that time: my hair. I’m impulsive with a doing change, so I do something radical with my hair sometimes (which I later regret). But believe me ladies, if you have long hair then be extremely careful if you want to cut it!!

😀

Jätä kommentti