Raha & Talous

Buying does not bring happiness

Pinterest LinkedIn Tumblr

Meille on syötetty pitkään ideologiaa siitä, että ostamalla ja omistamalla voisi tehdä itsensä onnellisemmaksi. Mutta mikä tulee hinnaksi tavalliselle ihmisille, joka on uskonut voivansa ostaa materialistista onnea? Vähintäänkin karvas pettymys ja iso velkataakka.

Uskon, että ihmisille on ollut pakko myydä ajatusta siitä, että enemmän olisi parempi. Kasvu vaatii kuluttamista. Jos yhtäkkiä tarvitsisimme paljon vähemmän kuin aiemmin niin useimmat voisivat alkaa tehdä esimerkiksi lyhyempää työviikkoa. Ja monet ovat näin tehneetkin. Yksinkertaistaneet elämää, muuttaneet pienempään asuntoon, karsineet tavaroita ja alkaneet kuluttaa rahaa elämyksiin tavaran sijasta. Silti maailman vaurastuessa ja väkiluvun kasvaessa on alettu tuottamaan entistä enemmän tavaraa, halvemmalla ja ympäristöstä välittämättä.

// For a long time, we have been fed with the ideology that by buying and owning you could make yourself happier. But what will be the price for the common person who has believed that he can buy materialistic happiness? At the very least, a bitter disappointment and a big debt burden.

I think it’s been forced to sell people the idea that more is better. Growth requires consumption. If we suddenly needed much less than before, most people could start working a shorter work week, for example. And many have done so. Simplified life, moved to a smaller apartment, got rid of things and started spending money on experiences instead of things. Still, as the world becomes more prosperous and the population grows, more and more goods have started to be produced, cheaper and without caring for the environment.

Kirja: Henry Thoreau, Elämää metsässä

Ostamalla onnea

Ideologia siitä, että materia ja omistaminen tekisi onnelliseksi on melko kyseenalaista. Sosiaalinen media pyörii pitkälti mainostamisen ympärillä eikä ole mikään salaisuus, että mainostamisella pyritään saamaan ihmisten huomio siihen, että millaisia voisimme olla, jos ostaisimme vielä tämän. Kauniita, upeita, karvattomia, huoliteltuja, hyväntuoksuisia, suosittuja, hoikkia ja lisäksi saisimme vielä ihanan parisuhteen.

Kaikkea kuluttamista ei ole toki tarpeen lopettaa vaan herätä ennen kaikkea siihen, että miksi ostamme tavaraa, jota emme välttämättä edes tarvitse? Miksi tarvitsen tämän uuden merkkilaukun tai -kellon? Täyttääkseni sisälläni olevaa tyhjiötä, näyttääkseni muiden silmissä varakkaammalta vai koska yritän tehdä itseni onnelliseksi?

Järkevää kuluttamista on ostaa tarpeeseen, ei halujen tyydyttämiseen. Onko asia välttämätön, tarpeellinen vai haluanko vain sen? En kuitenkaan sano, että olisi väärin ostaa merkkejä tai etenkään laadukkaita tavaroita tai etenkään, mikäli se tuo aidosti itselle iloa.

// Buying a happiness

The ideology that material and owning it will make you happy is rather questionable. Social media largely revolves around advertising and it’s no secret that advertising aims to get people’s attention to what we could be like if we still bought this. Beautiful, gorgeous, hairless, well-groomed, good-smelling, popular, slim, and we would also have a wonderful relationship.

Of course, it is not necessary to stop all consumption, but above all to wake up to the fact that why do we buy things that we don’t necessarily even need? Why do I need this new designer bag or watch? To fill the void inside me, to appear wealthier in the eyes of others, or because I’m trying to make myself happy?
Sensible spending is to buy for a need, not to satisfy desires. Is it necessary, ”necessary” or do I just want it? However, I’m not saying that it’s wrong to buy brands or quality goods, or especially if it genuinely brings you joy.

Harhakuva puutteesta

Harhakuva puutteesta tarkoittaa sitä, että emme koe koskaan olevan mitään tarpeeksi. Kaapit pursuavat ja kodissa vallitsee tavarapaljous, vaan siltikään ei ole tarpeeksi. Silti olisi aina jotain ostettavaa, parempaa ja hienompaa, mitä haluaisimme. Uusi auto, isompi koti. Aina voi mennä kaupoille katselemaan ja tehdä vähän heräteostoksia. Meidät on aivopesty uskomaan, että kuluttaminen ja ostaminen olisivat avaimet onneen. Uuden tavaran tai vaatteen ostaminen tuo hetkellisesti ”onnea”, noin puolen tunnin-tunnin ajaksi, mutta sitten ilo uudesta tavarasta hiipuu ja tarvitsemme taas jotain uutta.

Ostan toisinaan itsekin sellaisia asioita, joita en välttämättä tarvitsisi ja satunnaisesti harrastettuna se on oikein mukavaa. Ostokäyttäytymiseni muutos on kuitenkin tuonut paljon hyviä asioita elämääni. Voin panostaa enemmän laatuun ja tavaroilla ja vaatteilla on myös jälleenmyyntiarvoa.

Monet minimalismista kiinnostuneet ovat huomanneet, että itseasiassa suurempaa onnea tuokin luopuminen. Siisteys. Järjestys. Helppous. Luopuminen tavaroista vapauttaa aikaa, sillä kodissa on vähemmän siivottavaa. Tavarat sitovat meitä ja niistä on huolehdittava. Vähemmän tavaraa tarkoittaa enemmän vapaa-aikaa.

// Delusion of lack

The illusion of lack means that we never feel like we have enough of anything. The cupboards are overflowing and there is a lot of stuff in the house, but still there is not enough. Still, there would always be something to buy, something better and nicer that we would like. New car, bigger house. You can always go to the shops to look and do a little impulse shopping. We have been brainwashed into believing that spending and buying are the keys to happiness. Buying a new item or a piece of clothing temporarily brings “happiness”, for about half an hour to an hour, but then the joy of the new item fades and we need something new again.

I sometimes buy things myself that I wouldn’t necessarily need, and as an occasional hobby, it’s really nice. However, the change in my shopping behavior has brought a lot of good things to my life. I can invest more in quality and the goods and clothes also have a resale value. Many people who are interested in minimalism have noticed that giving up actually brings greater happiness. Giving up things frees up time, because there is less to clean in the home. The goods bind us and must be taken care of. Less stuff means more free time.

Syitä karsia tavaraa ja ostaa vähemmän

 • Arjesta tulee sujuvampaa
 • Matkustaminen on helpompaa (vähemmän tavaraa, jota pakata mukaan)
 • Muutot ovat helpompia
 • Enemmän vapaa-aikaa
 • Siistimpi ja helppohoitoisempi koti, vähemmän järjestettävää
 • Rahaa säästyy
 • -> lisää elämyksiä, matkustelua
 • Yksinkertaisempi elämä = vähemmän stressiä
 • Helpompi muuttaa väliaikaisesti vaikka ulkomaille (kun kodissa ei ole paljoa tavaraa sen voi vuokrata helposti eteenpäin siksi aikaa kun ei itse ole siellä)
 • Säästät ympäristöä
 • Ostamalla laadukasta tuet yleensä kestävämpää kulutusta
 • Opit arvostamaan enemmän tavaroita ja vaatteita, jotka kestävät

On tärkeää tulla tietoisiksi siitä, miksi ostamme tai haluamme tiettyjä asioita. Onko sinulla jokin tunne, jota yrität peittää tai voimistaa ostamalla? Voisitko tulla toimeen ilman tätä tavaraa/vaatetta? Seuraavan kerran pysähdy, ennen kuin ostat. Kuluttamisen vähentämisessä ei ole kyse elämän kurjistamisesta vaan keskittymisestä siihen, mikä on oikeasti tärkeää ja arvokasta, kuten aika ja elämykset.

// Reasons to buy less and let go of stuff

 • Everyday life becomes smoother
 • Traveling is easier (less stuff to pack)
 • Changes are easier
 • More free time
 • A cleaner and easier home, less to organize
 • Money is saved
 • -> more experiences, travel
 • A simpler life = less stress
 • Easier to temporarily move abroad, for example (when there is not a lot of stuff in the home, it can be easily rented out for the time when you are not there yourself)
 • You save the environment
 • By buying high-quality products, you generally support more sustainable consumption
 • You learn to appreciate more things and clothes that last

It is important to become aware of why we buy or want certain things. Do you have a feeling that you are trying to mask or strengthen by buying? Could you live without this item/clothing? Next time, stop and think before you buy. Reducing consumption is not about making life miserable, but about focusing on what is really important and valuable, such as time and experiences.

Jätä kommentti