Luonnollinen elämäntapa

My way of being well

Pinterest LinkedIn Tumblr

Koen oloni terveeksi. Minusta se on itsestäänselvyys. En syö lääkkeitä tai ota rokotuksia, uskon ruuan parantavaan voimaan. Ja miksi en uskoisi, sillä olen itse kävelevä elävä esimerkki siitä, miten luonnollisilla menetelmillä on mahdollista elää terveenä ja hyvinvoivana. En myöskään ole koskaan kipeänä. Pysyn samassa painossa vuodesta toiseen. Miten olen onnistunut tässä?

Uskon, että syy on tietysti hyvä vastustuskykyni, jonka olen saanut elämällä aika rennosti. En käytä käsidesejä. Harvemmin pesen ylipäätään edes käsiä. Ulkomailla syön rohkeasti sitä mitä paikalliset. En pelkää pöpöjä. Tiedän, että ajatukseni ja uskomukseni vaikuttavat terveyteeni.

// I feel healthy. I don’t take medicine or vaccinations, I believe in the healing power of food. And why wouldn’t I believe it, because i’m a walking living example of how it is possible to live healthy and well with natural methods. I’m never sick either. I stay at the same weight year after year. How have I succeeded in this?

I believe that the reason is of course my good resistance, which I have acquired by living quite relaxed. I don’t use hand sanitizer. I rarely even wash my hands at all. Abroad I bravely eat what the locals eat. I’m not afraid of bacteria. I know that my thoughts and beliefs affect my health.

Ruokavalio

Olen opiskellut ravintoterapiaa, mutta kouluja enemmän arvostan empiiristä kokemusta siitä, miltä minusta tuntuu. Olen kokeillut monenlaisia ruokavalioita ja pitkäkestoisin niistä on ollut kasvissyönti, jonka aloitin ensimmäisen kerran n. 14 vuotiaana. Siitä olen jalostanut oman erityisen tapani syödä ja olla täynnä energiaa: olen 70% raakavegaani, joka sallii myös kypsennetyn ruuan syömisen silloin tällöin. En voisi olla tällä hetkellä 100% raaka/vegaani, sillä tykkään käydä ravintoloissa ja kokeilla erilaisia ruokia, puhumattakaan vaikutuksesta sosiaaliseen elämään. Mitä sitten syön?

// My Diet

I have studied nutritional therapy, but more than schools I value the empirical experience of how I feel. I’ve tried many different diets, and the longest-lasting of them has been vegetarianism, which I started for the first time when I was about 14 years old. From that I have developed my own special way of eating and being full of energy: I am 70% raw vegan, allows me to eat cooked food now and then. I couldn’t be 100% raw/vegan at the moment because I like to go to restaurants and try different foods, not to mention the impact on my social life. So what do I eat?

Pääosin vain hedelmiä ja kasviksia eri variaatioilla. Suosittelen jokaista kokeilemaan hedelmien lisäämistä ruokavalioon, huomaat nopeasti eron omassa olossasi! On ihmisiä, jotka väittävät hedelmien lihottavan ja niiden sokerin olevan epäterveellistä, en voisi olla enempää eri mieltä. Olen terve, en sairasta, olen normaalipainon alarajalla, syön oikeasti suuria määriä hedelmiä ja mitä enemmän niitä syön, sen enemmän minulla on energiaa. Entä onko hedelmien sokeri pahaksi hampaille? En käytä hammastahnaa ja silti suuni on terve. Minulla on viimeksi ollut yli 10v sitten reikä hampaassa eikä minulle tule hammaskiveä. Kerroin tavoistani hammaslääkärilleni, jonka jälkeen hän totesi, ettei näe mitään syytä miksi minun pitäisi muuttaa toimintatapojani. Pesen siis hampaitani joskus kookosöljyllä, joskus hiilellä, joskus ruokasoodalla, joskus suolahammastahnalla. Uskon, että raakavegaanina hedelmien ja kasvisten kuitu puhdistaa hampaitani.

// Mainly only fruits and vegetables with different variations. I recommend everyone to try adding fruit to their diet, you will quickly notice the difference in your own feeling! There are people who claim that fruit is fattening and their sugar is unhealthy, I couldn’t disagree more. I’m healthy, not sick, I’m at the lower limit of normal weight, I eat really large amounts of fruit and the more I eat, the more energy I have. And is the sugar in the fruit bad for the teeth? I don’t usually use toothpaste and my mouth is healthy. The last time I had a hole in my tooth was more than 10 years ago. I told my dentist about my habits, after which she said that she doesn’t see any reason why I should change my habits. So I brush my teeth sometimes with coconut oil, sometimes with charcoal, sometimes with baking soda, sometimes with salt toothpaste. I believe that as a raw vegan, the fiber in fruits and vegetables cleans my teeth.

Jokainen tietysti kuuntelee omaa kehoaan ja toimii sen mukaan. En arvosta terveysterrorismia vaan mielestäni kaikkien ruokavalioiden perusidea pitäisi olla se, kuinka hyväksi tunnemme olomme – ei pelkästään fyysisenä olotilana vaan muutenkin. En usko liian rajoittaviin dieetteihin, joissa kielletään kaikki ja unohdetaan ruuasta nauttiminen. Kun keho paranee, myös tottumukset muuttuvat eikä enää teekään mieli mutustaa herkkuja ja roskaruokaa.

// Of course everyone listens to their own body and acts accordingly. I don’t value health terrorism, but I think the basic idea of ​​all diets should be how good we feel – not only physically, but in other ways. I don’t believe in overly restrictive diets where you ban everything and forget to enjoy of the food. When the body gets better, the habits also change and I no longer feel like eating delicacies and junk food.

Onko elämä raakavegaanina kurjaa?

Ei missään tapauksessa. Mutta jos siirryt yks kaks sekasyönnistä raakaan niin kehosi vaatii aikaa sopeutua ja sinulle tulee todennäköisesti puhdistusoireita, jotka ovat vähemmän miellyttäviä. Siksi asteittainen siirtyminen on kannattavaa. Olen syönyt lapsena ja nuorena epäterveellisesti, leivoin lähes päivittäin pullia ja muita herkkuja. Kärsin migreenistä ja söin liian isoja annoksia. Vaatteet puristivat. En saanut ravinnosta tarvitsemiani ravintoaineita ja oloni oli vetämätön. Huono yhdistelmä, sillä urheilin tuolloin kilpaurheilu tasolla. Sen jälkeen noudatin erilaisia dieettejä ja kärsin suurista mieliteoista epäterveelliseen ruokaan. Näin jälkikäteen en voi kuin ihmetellä, miten olen itsekin haksahtanut niin epäterveellisiin valintoihin. Mennyttä ei saa tekemättömäksi, mutta toivoisin, että olisin löytänyt hedelmäpohjaisen ruokavalion jo ajat sitten.

Makuaisti muuttuu nopeasti ja sinusta tulee pian hyvällä tavalla nirso. Eräs eniten arvostamiani asioita tässä on se, että minulla ei ole enää mielitekoja rasvaiseen tai epäterveelliseen ruokaan. Jos epäilet, kokeile.

// Is life as a raw vegan miserable?

Not at all. But if you switch from mixed meals like a meat and grains to raw food immidiatly, your body will need time to adapt and you will probably got cleansing symptoms that are less pleasant. Therefore a gradual transition is worthwhile. I ate unhealthy as a child and teenager, I baked buns and other delicacies almost every day. I suffered from migraines and ate too large portions. The clothes squeezed. I wasn’t getting the nutrients I needed from the food and I was feeling no-energy. A bad combination because at that time I was did a lot of sports. After that I followed different diets and suffered from big cravings for unhealthy food. You can’t undo the past, but I wish I had discovered a fruit-based diet long ago.

The sense of taste changes quickly and you will soon become picky in a good way. One of the things I appreciate most about this is that I no longer have cravings for fatty or unhealthy food. If in doubt, try it.

Jätä kommentti