Elämä

How to be the person you’ve always wanted to be

Pinterest LinkedIn Tumblr

Haluan jakaa sinulle jotain tärkeää. Ehkä jopa jotakin sellaista, joka voi muuttaa elämäsi.

Olemme kaikki tunteneet joskus kateutta tai vähintääkin ajatelleet: ”olisinpa minä tuo henkilö” tai ”olisinpa yhtä menestynyt kuin hän”. Voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, millaisia olemme ja mitä elämässämme teemme. Menneisyydellä ja olosuhteilla joihin synnymme, on vain jonkin verran vaikutusta siihen, millaisia meistä myöhemmin tulee. Tästä ovat todisteena monet köyhyydestä maailman rikkaimmiksi ja vaikutusvaltaisimmiksi ihmisiksi ponnistaneet.

Voiko ihminen muuttua?

Olet varmasti kuullut useiden ihmisten suusta, että ”ihmiset eivät muutu” tai ”pettäjä on aina pettäjä” tai ”tulen aina olemaan lihava”. Mutta onko se totta? Vain puoliksi, sillä mikäli ihminen haluaa ITSE muuttua, hän voi todellakin muuttua. Täydellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä on kuitenkin vain pohjustusta sille, mistä aion tässä kirjoittaa. Osa ihmistä haluaa aina tutkimustuloksia ja näyttöä, jotta he voisivat uskoa johonkin, mutta mielestäni paras todiste on aina se, mitä ihminen itse kokee. Antamalla kerran mahdollisuuden nähdä muutos omassa elämässään tai itsessään takaa paljon paremman lopputuloksen kuin tieteelliset tutkimukset, joissa vaikuttaa aina se, mitä tutkija odottaa lopputulokseksi. Ajatuksesi ja tunteesi itsestäsi vaikuttavat siihen, millaista elämäsi on. Jos uskot jatkuvasti olevasi masentunut, ahdistunut ja eläen menneissä vastoinkäymisissä niin todennäköisesti elämäsi on juuri sellaista. Selviytymistä. Haasteita. Negatiivisuutta. Paikoillaan pysymistä. En halua vähätellä kenenkään kokemuksia, haluan kertoa, että on olemassa tapa päästä niistä eteenpäin. Sillä ei ole väliä, miten paljon olet joutunut kokemaan. Miten monta kertaa olet itkenyt tai halunnut kuolla. Tänään voit aloittaa uuden elämän. Valitse niin joka aamu: tänään aloitan uuden elämän ja jätän menneet taakseni. Päätän olla onnellinen. Valinta on aina sinun.

Ole se, joka haluaisit olla

Ennen kuin sanot, että ei tämä auta minua, pyydän sinua vain kokeilemaan sitä. Se ei maksa mitään, mutta voi muuttaa elämäsi. En tiedä kuka olet tai millaista elämäsi on, mutta voit silti soveltaa tätä. Se ei vaadi mitään muuta kuin kykyä ajatella, tuntea ja uskoa. 1. Ensiksi sinun on mietittävä, millainen haluaisit olla? Mitä ominaisuuksia toivoisit itsessäsi olevan? Tässä esimerkkejä:

 • menestynyt
 • hauska
 • sosiaalinen
 • ystävällinen
 • liikuntaa harrastava
 • normaalipainoinen
 • energinen
 • jne.

Tai voit vaikka ajatella ihmistä, jota ihailet. Mikä hänestä tekee niin puoleensavetävän?

2. Ala käyttäytymään, toimimaan, ajattelemaan ja tuntemaan kuin olisit jo sellainen, joka haluaisit olla. Miten käyttäisit vapaa-aikasi? Miten itsevarma olisit? Nauttisitko lenkkeilystä ja terveellisestä ruuasta? Miten pukeutuisit? Millaisia ystäviä? Miten sinua kohdeltaisiin? Millainen kotisi olisi? Olisitko terve ja hyvinvoiva? Rakastava kumppani? Harkitseva ja rehellinen? Antelias? Leiki mielikuvituksella, jotta saat kiinni siitä, mitä tuntisit, jos olisit jo tuo ihminen.

Jatka niin kauan, kunnes jonakin päivänä huomaat olevasi muuttunut.

// I want to share something important with you. Maybe even something that can change your life.

We’ve all felt envy at some point or at least thought: “I wish I was that person” or “I wish I was as successful as him”. We can really influence what we are and what we do in our lives. The past and the circumstances we are born into have only some influence on what we become later. This is evidenced by many people who rise from poverty to become the richest and most influential people in the world.

Can a person change?

You must have heard from many people that “people don’t change” or “a cheater is always a cheater” or “I will always be fat”. But is it true? Only half, because if a person HERSELF wants to change, she really can change. Completely and comprehensively.

However this is just a primer on what I’m going to write about here. Some people always want research results and proof so they can believe in something, but I think the best proof is always what a person experiences himself. Giving the opportunity to see a change in one’s own life or in oneself guarantees a much better outcome than scientific studies.

Your thoughts and feelings about yourself affect how your life is. If you constantly believe that you are depressed, anxious and living in past adversity, then most likely your life is exactly like that. Survival. Challenges. Negativity. I don’t want to belittle anyone’s experiences, I want to tell you that there is a way to move on. It doesn’t matter how much you’ve been through. How many times have you cried or wanted to die. Today you can start a new life. Choose that every morning: today I start a new life and i leave the past behind. I choose to be happy.

The choice is always yours.

Be who you want to be

Before you say this doesn’t work for me, I’m just asking you to try it. It costs nothing but can change your life. I don’t know who you are or what your life is like, but you can still apply this. It requires nothing more than the ability to think, feel and believe.

 1. First you have to think about what you would like to be? What qualities would you like to have in yourself? Here are some examples:
 • successful
 • fun
 • social
 • friendly
 • exercising
 • normal weight
 • energetic
 • and so on

Or you can think of a person you admire. What makes her so attractive?

 1. Start behaving, acting, thinking and feeling as if you are already the person you want to be. How would you spend your free time? How confident would you be? Would you enjoy jogging and healthy food? How would you dress? What kind of friends? How would you be treated? What would your home be like? Would you be healthy and well? A loving partner? Thoughtful and honest? Generous? Play with your imagination to capture how you would feel if you were already that person.

Keep going until one day you realize you have changed.

Jätä kommentti